ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กำหนดการวันฝึกซ้อมใหญ่และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559
..อ่านต่อ 25 พฤศจิกายน 2561
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมากและดี ประจำปี พ.ศ. 2561
..อ่านต่อ 23 พฤศจิกายน 2561
คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
..อ่านต่อ 23 พฤศจิกายน 2561
ประชาสัมพันธ์ หนังสือ "สู่กระบวนทัศน์ใหม่ของผู้บริหารการพยาบาล"
..อ่านต่อ 7 มีนาคม 2559

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin