สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ คุณจินดา ศรีไสว

รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล อดีตประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยเลขานุการกิจสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2562 แด่ คุณจินดา ศรีไสว ประธานชมรมพยาบาลศาสตร์ มสธ. คนแรก

                      สวัสดีปีใหม่พี่จินดา 2562-1.jpg       สวัสดีปีใหม่พี่จินดา 2562-2.jpg

                      สวัสดีปีใหม่พี่จินดา 2562-3.jpg       สวัสดีปีใหม่พี่จินดา 2562-4.jpg
ผู้เข้าชม 73 คน UPDATE วันที่ 1/24/2019 3:25:58 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin