ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ "ทิศทาง ประเด็นและแนวโน้มวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ" ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562

เนื่องด้วยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก สมาคมพยาบาลทหารบก และกองการพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้จัดประชุมวิชาการ ในหัวข้อ "ทิศทาง ประเด็นและแนวโน้มวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ" ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 โดยสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมด้วยนั้น จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 10 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า (ได้รับหน่วย CNEU) โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความวิจัย นวัตกรรมทางด้านการพยาบาล สุขภาพ การศึกษาพยาบาล และสาขาที่เกี่ยวข้องได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2562

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPSCS3LoTkfGrDxULqlaxWmxvim5K9nSyIqu01GcRPGWBpug/viewform

รายละเอียดโครงการ https://drive.google.com/file/d/1Ua-cgbNa6MkoYS827bey-j3U-RAGZId9/view

หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม https://drive.google.com/file/d/1iha8LFkJ-eEfSpQr4T_b316WBOvmZZfT/view

แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ https://drive.google.com/file/d/1FLkWg7AOmCKqXgoIiKF8-EtrXc0MwEVE/view

             Slide1.JPG
            Slide2.JPG
ผู้เข้าชม 310 คน UPDATE วันที่ 5/3/2019 9:17:18 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin