สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จัดกิจกรมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ.

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมด้วยคณาจารย์ ชมรมบัณฑิตพยาบาล มสธ. และบุคลากร จัดพิธีทำบุญ ณ สาขาวิชาฯ เนื่องในวันครบรอบการจัดตั้งสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ซึ่งนับเป็นปีที่ 19 ของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และก้าวต่อไปสู่ปีที่ 20

                   ทำบุญสาขา3.jpg        ทำบุญสาขา1.jpg

                   ทำบุญสาขา4.jpg        ทำบุญสาขา2.jpg

                   ทำบุญสาขา5.jpg        ทำบุญสาขา6.jpg

                   ทำบุญสาขา7.jpg        ทำบุญสาขา8.jpg

ผู้เข้าชม 41 คน UPDATE วันที่ 7/31/2019 8:38:11 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin