สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย “สาดน้ำสงกรานต์ เบิกบานละลานตา ด้วยลายดอก” ประจำปี 2562

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย “สาดน้ำสงกรานต์ เบิกบานละลานตา ด้วยลายดอก” ประจำปี 2562   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน กิจกรรมภายในงานมีทั้งพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ การแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุด“รำมโนราห์คล้องบ่วง” ชุด“บายศรีสู่ขวัญ” ชุด“ตะลุงมอญซ่อนผ้า” ชุด“รำคอกระเช้าโจงกระเบน” ชุด“รำวงเพชรบุรี” และการเปิดซุ้มอาหารว่างและเครื่องดื่มมากมาย

                     song1.jpg           song6.jpg

                     song7.jpg           song2.jpg

                     song3.jpg           song4.jpg

                     song5.jpg           song8.jpg

                     song10.jpg           song9.jpg


ผู้เข้าชม 47 คน UPDATE วันที่ 5/1/2019 6:34:05 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin