ค่านิยมสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

            STOU NURSE
 
                            S - Synergy  ร่วมแรงใจ
 
                            T - Transparency  ใฝ่คุณธรรม
 
                            O - Originality  นำสิ่งใหม่
 
                            U - Ubiquitous Learning  เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา
 
                            N - Noble  มีเกียรติ มีคุณภาพ มีคุณธรรม
 
                            U - Unity  สามัคคี
 
                            R - Responsibilities  รับผิดชอบ
 
                            S - Service mind  จิตบริการ
 
                            E - Energy และ Empower  มีพลังและเสริมพลัง
ผู้เข้าชม 139 คน UPDATE วันที่ 11/20/2018 2:11:20 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin