สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยเลขานุการกิจ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 63 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 8.30 น. ณ ลานปาริชาต

                        ใส่บาตรปีใหม่ 2562-111.jpg           ใส่บาตรปีใหม่ 2562-2.jpg  

                        ใส่บาตรปีใหม่ 2562-3.jpg           ใส่บาตรปีใหม่ 2562-4.jpg 

                        ใส่บาตรปีใหม่ 2562-5.jpg           ใส่บาตรปีใหม่ 2562-6.jpg


ผู้เข้าชม 155 คน UPDATE วันที่ 1/9/2019 10:25:00 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin