คณาจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ICN Congress 2019 Singapore

คณาจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ICN Congress 2019 Singapore ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในการนี้ได้ร่วมถ่ายภาพกับ A/Prof Lim Swee Hia, Senior Director, Alice Lee Institute of Advanced Nursing, Singhealth and President Singapore Nurses Association ซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมครั้งนี้

ICN01.jpg
ผู้เข้าชม 22 คน UPDATE วันที่ 7/2/2019 8:39:35 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin