กำหนดการวันฝึกซ้อมใหญ่และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอแจ้ง "กำหนดการวันฝึกซ้อมใหญ่และวันพิธีพระราชทาน" ปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559 บัณฑิตสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2559 ได้ที่ http://www.stou.ac.th/Schools/Asp/graduate/menustudent.htm

Presentation1.jpg
ผู้เข้าชม 290 คน UPDATE วันที่ 11/25/2018 7:48:36 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin