สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในโครงการ “ทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา”

คณาจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ร่วมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในโครงการ “ทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา” เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ลานกิจกรรม อาคารตรีศร โดยวันอาสาฬหบูชาถือเป็นวันสำคัญตรงกับวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งเป็นเทศนากัณฑ์แรก ส่วนวันเข้าพรรษานั้นถือเป็นวันที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ แห่งใดแห่งหนึ่ง ตลอดระยะเวลาที่ฤดูฝนมีกำหนด 3 เดือน ตามพระวินัยบัญญัติและไม่ไปค้างแรมที่อื่น ซึ่งเรียกกันว่า จำพรรษา

                    ทำบุญอาสา10.jpg               ทำบุญอาสา7.jpg

                    ทำบุญอาสา1.jpg               ทำบุญอาสา5.jpg

                    ทำบุญอาสา8.jpg               ทำบุญอาสา9.jpg

                    ทำบุญอาสา3.jpg               ทำบุญอาสา2.jpg

ผู้เข้าชม 47 คน UPDATE วันที่ 7/12/2019 9:26:30 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin