รศ.ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี ได้รับเชิญเป็น Keynote speaker ในการประชุม ICRTEL 2018 – International Conference on Research in Teaching, Education & Learning

เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี ได้รับเชิญเป็น Keynote speaker ในการประชุมนานาชาติ     ครั้งที่ 8th  ICRTEL 2018 – International Conference on Research in Teaching, Education & Learning, Bangkok, Thailand เรื่อง Redefining Teaching and Learning in Higher Education: Challenging Academic and Institutional RolesKU Home, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok, Thailand

Aj บุญทิพย์ Keynote speaker.jpg
ผู้เข้าชม 201 คน UPDATE วันที่ 1/2/2019 8:20:55 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin