สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับชมรมบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มสธ. จัดกิจกรรม “สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562”

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับชมรมบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มสธ. จัดกิจกรรม “สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562” เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันได้สรงน้ำพระ แสดงความเคารพ และขอพรจากผู้อาวุโสอันเป็นการสืบสานประเพณีไทย ดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและสนุกสนาน

                            รดน้ำสาขา5.jpg                 รดน้ำสาขา1.jpg

                            รดน้ำสาขา2.jpg                 รดน้ำสาขา4.jpg

                            รดน้ำสาขา3.jpg                 รดน้ำสาขา6.jpg

                            รดน้ำสาขา7.jpg                 รดน้ำสาขา12.jpg

                            รดน้ำสาขา10.jpg                 รดน้ำสาขา11.jpg

                            รดน้ำสาขา9.jpg                 รดน้ำสาขา8.jpg

ผู้เข้าชม 41 คน UPDATE วันที่ 4/26/2019 11:03:05 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin