ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการ วันที่ 6 กันยายน 2562 เนื่องในโอกาส วันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 41 ปี
..อ่านต่อ 22 สิงหาคม 2562
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จัดกิจกรมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ.
..อ่านต่อ 31 กรกฎาคม 2562
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับชมรมบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มสธ. ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
..อ่านต่อ 26 กรกฎาคม 2562
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “การจัดการการดูแลโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่องและไร้รอยต่อในบริบทความหลากหลายวัฒนธรรม”
..อ่านต่อ 25 กรกฎาคม 2562
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในโครงการ “ทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา”
..อ่านต่อ 12 กรกฎาคม 2562
โครงการการปฏิบัติและการศึกษาทางการพยาบาลกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล
..อ่านต่อ 10 กรกฎาคม 2562
คณาจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ICN Congress 2019 Singapore
..อ่านต่อ 2 กรกฎาคม 2562
ประชุมวิชาการ เรื่อง “การจัดการการดูแลโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่องและไร้รอยต่อ ในบริบทความหลากหลายวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562
..อ่านต่อ 10 มิถุนายน 2562
เตรียมพบกับการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม (Holistic Approach on Ageing Care) บน Thai MOOC
..อ่านต่อ 31 พฤษภาคม 2562
พิธีบำเพ็ญทักษิณานุปทานถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
..อ่านต่อ 31 พฤษภาคม 2562
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “สู่กระบวนทัศน์ใหม่ของผู้บริหารการพยาบาล รุ่นที่ 4"
..อ่านต่อ 25 พฤษภาคม 2562
ร่วมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในโครงการ “ทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม วันวิสาขบูชา”
..อ่านต่อ 18 พฤษภาคม 2562
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
..อ่านต่อ 10 พฤษภาคม 2562
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ "ทิศทาง ประเด็นและแนวโน้มวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ" ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562
..อ่านต่อ 3 พฤษภาคม 2562
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย “สาดน้ำสงกรานต์ เบิกบานละลานตา ด้วยลายดอก” ประจำปี 2562
..อ่านต่อ 1 พฤษภาคม 2562
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับชมรมบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มสธ. จัดกิจกรรม “สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562”
..อ่านต่อ 26 เมษายน 2562
กีฬาสี "เขียว-ทองสัมพันธ์" 2562
..อ่านต่อ 24 เมษายน 2562
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานทางวิชาการสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2562
..อ่านต่อ 24 เมษายน 2562
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
..อ่านต่อ 1 เมษายน 2562
ยินดีต้อนรับที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ ในการมาศึกษาดูงานระบบการศึกษาทางไกลของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
..อ่านต่อ 27 มีนาคม 2562
ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ “การปฏิบัติและการศึกษาทางการพยาบาลกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล”
..อ่านต่อ 11 มีนาคม 2562
ร่วมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “ทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม วันมาฆบูชา”
..อ่านต่อ 11 มีนาคม 2562
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2562 แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร
..อ่านต่อ 11 มีนาคม 2562
ขอแสดงความยินดีและภาคภูมิใจกับ รศ.ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี ได้วิทยะฐานะตำแหน่ง Senior Fellow ของ Advance HE ประเทศอังกฤษ
..อ่านต่อ 31 มกราคม 2562
ชมรมบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มสธ. ร่วมกับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ. จัดกิจกรรมปลูกความดีไว้กับแผ่นดิน
..อ่านต่อ 28 มกราคม 2562
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ รองศาสตราจารย์สายหยุด นิยมวิภาต
..อ่านต่อ 24 มกราคม 2562
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ คุณจินดา ศรีไสว
..อ่านต่อ 24 มกราคม 2562
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
..อ่านต่อ 23 มกราคม 2562
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง
..อ่านต่อ 15 มกราคม 2562
รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
..อ่านต่อ 13 มกราคม 2562
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562
..อ่านต่อ 9 มกราคม 2562
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ รองศาสตราจารย์พรจันทร์ สุวรรณชาต
..อ่านต่อ 8 มกราคม 2562
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า
..อ่านต่อ 4 มกราคม 2562
รศ.ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี ได้รับเชิญเป็น Keynote speaker ในการประชุม ICRTEL 2018 – International Conference on Research in Teaching, Education & Learning
..อ่านต่อ 2 มกราคม 2562
กำหนดการวันฝึกซ้อมใหญ่และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559
..อ่านต่อ 25 พฤศจิกายน 2561
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมากและดี ประจำปี พ.ศ. 2561
..อ่านต่อ 23 พฤศจิกายน 2561
คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
..อ่านต่อ 23 พฤศจิกายน 2561
ประชาสัมพันธ์ หนังสือ "สู่กระบวนทัศน์ใหม่ของผู้บริหารการพยาบาล"
..อ่านต่อ 7 มีนาคม 2559

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin