ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง
..อ่านต่อ 15 มกราคม 2562
รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
..อ่านต่อ 13 มกราคม 2562
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562
..อ่านต่อ 9 มกราคม 2562
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ รองศาสตราจารย์พรจันทร์ สุวรรณชาต
..อ่านต่อ 8 มกราคม 2562
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า
..อ่านต่อ 4 มกราคม 2562
รศ.ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี ได้รับเชิญเป็น Keynote speaker ในการประชุม ICRTEL 2018 – International Conference on Research in Teaching, Education & Learning
..อ่านต่อ 2 มกราคม 2562
ชมรมบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มสธ. ร่วมกับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ. จัดกิจกรรมปลูกความดีไว้กับแผ่นดิน
..อ่านต่อ 28 ธันวาคม 2561
กำหนดการวันฝึกซ้อมใหญ่และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559
..อ่านต่อ 25 พฤศจิกายน 2561
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมากและดี ประจำปี พ.ศ. 2561
..อ่านต่อ 23 พฤศจิกายน 2561
คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
..อ่านต่อ 23 พฤศจิกายน 2561
ประชาสัมพันธ์ หนังสือ "สู่กระบวนทัศน์ใหม่ของผู้บริหารการพยาบาล"
..อ่านต่อ 7 มีนาคม 2559

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin